Rocznik Ochrona Środowiska funkcjonuje od 1999 roku, publikując artykuły w otwartym dostępie w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmującej nie tylko technologie i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, termicznej utylizacji oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów, ale także w problematyce instalacji sanitarnych, inżynierii lądowej, biologii, rolnictwa i bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka.


   
     

2021
(23)

2020
(22)

2019
(21) 

2018
(20)

2017
(19)

2016
(18)

2015
(17)

2014
(16)

2013
(15)

Archiwum

2012
(14)

2011
(13)

2010
(12)

2009
(11)

2008
(10)

2007
(09)

2006
(08)

2005
(07)

2004
(06)

2003
(05)

2002
(04)

2001
(03)

2000
(02)

1999
(01)

 

 


Rocznik Ochrona Środowiska to ogólnodostępne czasopismo, którego cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (*.pdf). Czasopismo znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za 40 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). 

Przypisane dyscypliny naukowe: 
- architektura i urbanistyka;
- inżynieria lądowa i transport;
- inżynieria materiałowa;
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
- nauki o zdrowiu;
- nauki leśne;
- rolnictwo i ogrodnictwo;
- zootechnika i rybactwo;
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
- nauki o bezpieczeństwie;
- nauki o zarządzaniu i jakości;
- nauki biologiczne.